A Survey of Philippine Literature | NEWS

This is the news and announcements blogpage of the Survey of Philippine Literature website. Anyone can post their announcements in this blog, subject to monitoring by the website administrators.

10.03.2005

Call for Submission to Tapat

From Edgar Samar

Apat na bagay: 1) natutuwa ako sa tuwing makababasa ng mahuhusay na bagong akdang-pampanitikan sa Filipino; 2) nakapagbibigay-sigla na nitong mga nagdaang taon, maraming kaibigan ang nakapaglathala ng kani-kanilang unang aklat ng tula, kuwento at nobela sa Filipino; 3) nakatutuwa rin na nananatiling maraming bagong pangalan ang kinikilala sa ibat ibang pambansang timpalak sa pagsulat; gayumpaman, 4) ikinalulungkot ko na nananatiling malaki ang pangangailangan para sa isang regular na publikasyon na magtataguyod sa mga akda sa Filipino.

Dahil dito, ibig kong ipakilala ang Tapat, isang journal na pampanitikan sa Filipino. Layon nitong maglathala ng mga bagong tula, maikling kuwento, sanaysay, at iba pang anyong pampanitikan, kasama ng ilang kritisismo, panayam, at iba pang papel na susuhay sa pagbasa sa mga bagong akda. Kung papalarin, lalabas ang Tapat nang apat na beses sa loob ng isang taon simula 2006.

Sa ngayon, nangangalap ako ng mga hindi pa nalalathalang akda na maaaring mapabilang sa mga lalabas na isyu ng Tapat. Maaaring magpasa ng kahit ilang akda ang sinumang manunulat sa Filipino. Para sa tula, magpasa lamang ng hindi bababa sa apat na tula para sa bawat makata. Refereed ang journal na ito, kayat kung sakaling matanggap ang inyong akda, hinihiling na ipagkaloob sa Tapat ang karapatan ng unang paglalathala rito. Magbibigay kami ng maliit na bayad para sa akda kasama ang libreng kopya ng Tapat.

Para sa unang bugso, huling araw ng pagpapasa sa 31 Oktubre 2005. Ipadala lamang ang mga akda bilang attachment (.doc o .rtf file sa Microsoft Word) sa tapatjournal(at)gmail(dot)com.

1 Comments:

Anonymous Renante Beron said...

i am renante beron, a filipino young writer. i am a certified tagalog writer. i want to contribute my works to TAPAT. my works are all originally written works like poems, essays, short stories, haikus etc... i have written almost 45 poems in english and tagalog. please visit my website at www.renanteberon.net.tc

3:04 PM  

Post a Comment

<< Home